Aanpassen inschrijfformulier

Ga naar het dashboard. Ga naar Contact en kies klik op ‘Contact formulieren’. Klik nu op ‘inschrijvingen’.

Voordat je verder gaat met bewerkingen kopieer je alle tekst en plakt de tekst in een teksteditor als reservekopie voor als er iets fout gaat of je maakt eenbackup maken van de website.

Zoek nu naar select menu-28. Elke reeks tekst tussen de tekens ” komt overeen met een regel in het uitklapmenu van de lessen in het inschrijfformulier.

  • Je kan de teksten tussen de tekens ” zelf aanpassen.
  • Als je een regel in het uitklapmenu wilt verwijderen kan dat door de tekst binnen de tekens ” inclusief de tekens ” te verwijderen.
  • Toevoegen van een regel gaat als volgt. Je typt tekst tussen de tekens ” en plaats die tekst op de plek in de code waar hij zou moeten komen.